Hjem » Din problematik » Krise og traume

Krise og traume

Hvis vejen fremad virker uoverskuelig, har du måske brug for en hjælpende hånd

Kropsfundamentet, Kolding

Ingen kommer igennem livet uden at opleve en krise eller et traume

 

Tilpasningsreaktion (livskrise) og belastningsreaktion (traumatisk krise) er kliniske begreber, som ikke er så almenkendte endnu. Hvis vi i stedet taler om krise og traume, så er alle med, og vi ved godt, at når mennesker går gennem en krise eller bliver traumatiseret, så er der tale om nogle meget svære perioder i livet. Hos Kropsfundamentet får du, gennem Body SDS kropsterapi, hjælp til at leve med, gennemleve og blive fri af de kriser og traumer, som rammer gennem livet.

 

Årsag og symptomer

 

Hvordan vi reagerer, når vi bliver ramt af en krise eller udsat for et traume, er meget individuelt. Det handler for det første om, hvilken hændelse der er tale om og karakteren af hændelsen.

Hændelser kunne f.eks. være (listen er ikke udtømmende):

 • Skilsmisse, fyring, mobning
 • At blive forældre, at blive pensioneret, at flytte
 • Sygdom, tab, dødsfald
 • Vold, seksuelle overgreb, incest
 • Ulykke, katastrofe, krig

Derudover har det stor betydning, hvordan vi opfatter og sanser situationen, hvilke erfaringer og ressourcer vi har til rådighed, og hvordan livet ellers er i den periode. Med så mange faktorer giver det mening, af vi reagerer forskelligt. Nogle kommer gennem disse hændelser med støtte fra venner og familie. Andre oplever psykiske og fysiske reaktioner/symptomer, som enten ikke aftager, bliver kraftigere eller måske kommer med forsinkelse (PTSD).

Reaktioner/symptomer på krise og traume kan f.eks. være (listen er ikke udtømmende):

 • Chok, uro, forvirring
 • Panik, angst, nervøsitet
 • Anspændthed, smerter og ømhed i kroppen
 • Irritabel, vred, opfarende
 • Følelseskold, meningsløshed, modløshed
 • Forvirring, koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Træthed, søvnproblemer, mareridt
 • Nedtrykthed, skyld og skam.
 • Undgåelsesadfærd og kontrol
 • Uvirkelighedsfornemmelse, flashbacks
 • Nedsat lyst, ændret appetit

 

Det er helt naturligt og normalt, at krop og sind har en reaktion, når vi oplever en krise, eller bliver udsat for et traume. Kroppen og sindet skal have tid og plads til at bearbejde oplevelsen, men hvis symptomerne ikke aftager inden for rimelig tid, så er der brug for professionel hjælp.

 

Efter en krise eller et traume, kræver det mod at komme videre i livet på en ordentlig måde.

 

Det er vigtigt at få taget hånd om den hændelse og de symptomer, der kommer deraf. Gennem de psykiske og fysiske symptomer prøver kroppen og sindet at gøre opmærksom på, at der er noget, som ikke er bearbejdet, eller noget som er uforløst. Hvis man vælger ikke at tage sig af det, så kan symptomerne blive stærkere og flere. De forskellige symptomer kan forstærke hinanden, og det kan ende i en ond spiral, hvor symptomerne bliver vedvarende, eller vi udvikler yderligere problematikker som f.eks. depression, misbrug, PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) og andre angstformer.

Hos kropsfundamentet får du hjælp og støtte til at påbegynde en proces, hvor vi gør plads til den psykiske og fysiske restitution, så du kan finde en ny balance og genfinde roen efter en svær krise eller et voldsomt traume. 

Det sker gennem behandling, hvor der benyttes Body SDS behandlingsteknikker, åndedrætsteknik og samtale. I behandlingen kommer vi bl.a. rundt om:

 • Symptomerne
 • Årsagen
 • Fysiske og psykiske strategier og redskaber
 • Forståelse af krise og traume

Min tilgang er nærværende, professionel og omsorgsfuld. Det betyder bland andet, at jeg gør meget ud af finde et niveau, hvor du er tryg i processen, og hvor du kan overskue de næste skridt.

 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen eller din problematik, så er du altid meget velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak.

 

Mvh. Morten Vestergaard

Kropsfundamentet

 

Relaterede links: